Projekt:
"Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
z terenu województwa świętokrzyskiego"